SLOVENSKO - Humenné

Pro více informací navštivte domovskou stránku  našich partnerů.Střední odborná škola zdravotnická byla založena v roce 1970.

Škola od svého založení přijímala na čtyřleté studium v oboru zdravotní sestra jen dívky (první chlapec v historii školy začal na škole studovat až od šk.r.1979/1980).

V roku 2005 škola získala akreditaci na vzdělávání v kurzech Ošetřovatelství, Ošetřovatelka dětí a Všeobecná jazyková příprava v německém a anglickém  jazyce.

Vzájemná spolupráce našich škol začala ve školním roce1976/1977.

Humenné škola

Ing. Dana Pirochtová

Naposledy změněno: pátek, 13. únor 2015, 10.02