Ocenění školy ČČK

Ocenění školy ČČK

Praha – 14. května 2018 se v rámci Světového dne Červeného kříže konalo v Senátu Parlamentu ČR slavnostní setkání, během kterého prezident ČČK předával ocenění těm, kteří s ČČK dlouhodobě spolupracují na pomoci potřebným. Mezi oceněnými organizacemi byla také VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč zastoupená ředitelem školy RNDr. Miroslavem Dočkalem, MSc a vedoucí zdravotnického oboru Mgr. Alenou Francovou, která na místě převzala z rukou prezidenta Českého červeného kříže Doc. RNDr. Marka Jukla, Ph.D. Děkovné uznání za dlouholetou spolupráci s touto významnou humanitární organizací.
Žáci a studenti zdravotnického oboru naší školy s ČČK dlouhodobě spolupracují, ať už se jedná o zajištění průběhu pravidelných sbírkových akcí nebo preventivních programů v oblasti výchovy ke zdraví a poskytování první pomoci.

Ocenění školy ČČK 2018

Mgr. Alena Blatanová

Naposledy změněno: čtvrtek, 21. červen 2018, 13.13