Prezentace ročníkových prací oboru ZA

Prezentace ročníkových prací oboru ZA

Všichni žáci 3. ročníků zpracovávají v průběhu svého studia tzv. Ročníkovou práci. Práce jsou odborně zaměřené, žáci si mohou volit i mezipředmětovou problematiku. Práci zpracovává žák pod vedením vedoucího práce. Po zpracování zvoleného tématu žák prezentuje výsledky své práce před svými vedoucími a spolužáky. Žáci 3.C prezentovali svoje výsledky 11. května 2018.

Prezentace ročníkových prací oboru ZA          Prezentace ročníkových prací oboru ZA


Odborná porota hodnotila jejich výsledky a vybrala nejlepší práce.
1. místo Miroslava Ludová - téma práce - Zrak a oční vady
2. místo Veronika Rausová – téma práce - Drogy
3. místo Kristýna Perglová- téma práce - Syndrom vyhoření

Prezentace ročníkových prací oboru ZA      Prezentace ročníkových prací oboru ZA


Ocenění žáci převzali odměnu ve formě knižní poukázky od Spolku rodičů a přátel školy.

Mgr. Alena Francová

Naposledy změněno: středa, 20. červen 2018, 14.44