Žáci střední zdravotnické školy na stáži v Humenném

Žáci střední zdravotnické školy na stáži v Humenném

V termínu od 2. - 16. 6. 2018 absolvují žáci 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent odbornou stáž na vybraných pracovištích v Humenném.

Humenné 2018     Humenné 2018

1. den: Po příjezdu do Humenného jsme byli ubytováni na Domově mládeže. Odpoledne jsme strávili ve společnosti PaedDr. Zavadské, která nám ukázala město spolu se studenty zdejší zdravotnické školy. Navštívili jsme Vihorlatské muzeum, které je historickou dominantou města. Večer jsme měli možnost shlédnout koncert Adama Ďurici, který probíhal před Domovem kultury a byl součástí oslav „Dne dětí".

Humenné 2018

2. den: Ráno jsme byli přijati paní ředitelkou PhDr. Marcelou Griščíkovou. Poté nám Mgr. Sivulková ukázala školu a jednotlivé odborné učebny a jejich vybavení. Odpoledne jsme navštívili zdejší nákupní centrum.

3. den: Dnes jsme zahájili odbornou praxi v Slnečnom dome. Sociální zařízení poskytuje ošetřovatelskou, sociální a lékařskou péči seniorům, kteří dosáhli důchodového věku. Ráno jsme se seznámili s chodem zařízení a poté se zapojili do ošetřovatelského procesu. Slnečný dom byl po velkém úspěchu Ošetřovatelského centra Lipová vybudovaný v roce 2011 s podporou Evropských fondů na základě inspirace Vídeňským geriatrickým centrem. Zařízení získalo několik cen za kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Národní cenu SR za kvalitu získali v nejprestižnější soutěži v oblasti kvality. Na programu dnešního odpoledne byla návštěva skanzenu, který je součástí Vihorlatského muzea a nachází se nedaleko parku v centru města Humenné. Kromě unikátního dřevěného Kostela sv.Michala Archanjela, který byl postaven bez pomoci hřebíků, jsme viděli plnohospodářské stroje, vodní mlýn, kovářskou dílnu, ukázky lidových řemesel a jiné zajímavosti.

Stáž v Humenném 2018              Stáž v Humenném 2018

4. den: Tento den probíhá odborná praxe opět v Slnečnom dome. Poznáváme zdejší klienty, jejich individuální potřeby a zvyklosti. Aktivně se zapoujeme do uspokojování těchto potřeb. Rozvíjí se také naše schopnost porozumět slovenskému jazyku. Vzhledem k tropickým teplotám jsme se rozhodli navštívit zdejší plovárnu, která nám poskytla zasloužený relax.

Stáž v Humenném 2018

5. den: Ráno jsme odjeli do Strážské, kde jsme navštívili Domov sociálních služeb LIDWINA. Zařízení poskytuje celoročně svoje služby pro děti a dospělé občany s tělesným a mentálním postižením. Nyní poskytuje sociální, lékařskou, rehabilitační a zdravotnickou péči 80-ti klientům. V současné době se aktivně zapojuje do procesu deinstitualizace, kterým postupně integruje klienty, kteří splňují požadavky tohoto projektu, do běžného života a to pomocí "cvičného bydlení". Tato exkurze pro nás byla hlubokým emocionálním zážitkem. Díky této zkušenosti jsme si opět uvědomili hodnotu života. Náš obdiv a uznání patří všem zaměstnancům, kteří o tyto klienty pečují.

Stáž Humenné 2018     Stáž Humenné 2018

6. den: Exkurze Nemocnice nové generace v Michalovcích, S.O.S. den a návštěva Thermal parku Šírava byli programem dnešního dne. Měli jsme možnost vidět nejmodernější nemocnici na Slovensku. Svým materiálním, technickým a logistickým vybavením se řadí mezi top nemocnice ve střední Evropě.

Mgr. Lenka Pevná

Stáž Humenné 2018     Stáž Humenné 2018

Stáž Humenné 2018     Stáž Humenné 2018

7. den: Dopoledne jsme měli volný program a odpoledne nás čekal výstup na Jasenovský hrad. U hradu jsme si opekali špekáčky a strávili jsme se zde příjemné odpoledne. Večer jsme navštívili jednu z místních restaurací.

8. den: Ráno dorazila na výměnu paní učitelka Mgr. Slámová, která s námi stráví zbytek stáže. Zbytek dne jsme relaxovali.

Stáž Humenné 2018                   Stáž Humenné 2018

9. den: Dnes nám začala praxe ve zdejší nemocnici, kde nám byli přiděleny různá oddělení (chirurgie, gynekologie, neurologie). Ráno nás provedla Mgr. Králová nemocnicí a ukázala nám naše příslušné oddělení. Zde se o nás starali studenti místní zdravotnické školy. Odpoledne jsme navštívili bowling, kde jsme se mohli po praxích odreagovat.

Stáž Humenné 2018     Stáž Humenné 2018

10. den: Dnes pokračuje naše praxe v nemocnici. Také nás čekalo přivítaní od náměstkyně Mgr. Lenky Mrázové. Po skončení praxe jsme si užívali chvíle klidu.

Stáž Humenné 2018                    Stáž Humenné 2018

11. den: Dnes jsem opět vyrazili na praxi do nemocnice v Humenném. Dopoledne jsme navštívili OAMIS ( Oddělení anesteziologie a multioborové intenzivní péče) ,kde nás provedla místní vrchní sestra. Exkurze byla velice zajímavá a moc se nám líbila. Po večeři jsme vyrazili na obhlídku města.

Stáž Humenné 2018            Stáž Humenné 2018

12. den: Dnes nás čekal celodenní výlet do Košic. Po příjezdu jsme nejprve navštívili historické centrum města, kostel sv. Alžběty a zpívající fontánu. Poté jsme se přesunuli do obchodního centra Aupark, kde jsme strávili přibližně hodinu a půl. Odpoledne jsme navštívili VÚSCH (Východo-slovenský ústav srdečních a cévních chorob, kde nás provedla každým patrem příslušná vrchní sestra. Dále nás také čekal zážitkový kurz první pomoci Falck. Zde se nám věnoval pan Nagy, kde jsme si zopakovali základy první pomoci. Poté jsme odcestovali zpátky na internát.

Stáž Humenné 2018                          Stáž Humenné 2018

13. den: Ráno nás čekala poslední odborná praxe v nemocnici. Poté jsme byli pozváni k paní ředitelce zdravotní školy, kde jsme měli možnost celou stáž zhodnotit. Nakonec jsme dostali dárky. Všichni jsme si stáž užili a získali mnoho nových poznatků a zkušeností. V 5 hodin nás čeká cesta na autobusovou zastávku a konečná cesta domů.

Stáž Humenné 2018     Stáž Humenné 2018

Stáž Humenné 2018               Stáž Humenné 2018

Natálie Pevná 3C

Naposledy změněno: úterý, 19. červen 2018, 14.14