Exkurze „Přírodní park Třebíčsko" 2018

Exkurze „Přírodní park Třebíčsko" 2018

Dne 4. 5. 2018 absolvovali žáci 1. B exkurzi po přírodním parku Třebíčsko. Exkurze byla zaměřená na sběr a poznávání rostlin. Přírodní park je místo s menším stupněm ochrany než CHKO, kde jsou chráněny nejen přírodní, ale i estetické a kulturní hodnoty.

Exkurze „Přírodní park Třebíčsko" 2018     Exkurze „Přírodní park Třebíčsko" 2018

Stezka vedla od třebíčské pekárny přes Ptáčov až na Ptáčovský kopeček. Po cestě jsme měli možnost pozorovat rozkvetlé lesní, luční i polní druhy rostlin. V lesních ekosystémech mohli žáci vidět zejména jahodníky, různé druhy ptačinců a vlaštovičník. Z dřevin se vyskytoval zejména javor mléč a javor klen, hloh, jasan, akát a samozřejmě i jehličnany, nejčastěji smrky a borovice. Na loukách jsme obdivovali mochny, ptačince, různé druhy rozrazilu a již odkvetlé pampelišky. Louky jsou hojně využívané jako pastviny. Cílem cesty byl Ptáčovský kopeček, kde jsme mohli vidět již odkvetlé koniklece. Během exkurze žáci pořizovali fotografie, které budou vystaveny vedle učebny biologie.

     Exkurze „Přírodní park Třebíčsko" 2018     Exkurze „Přírodní park Třebíčsko" 2018

V rámci exkurze měli žáci možnost poznávat rostliny a živočichy a vnímat přírodu jako celek. Určování rostlin a ptáků ještě následně opakujeme během výuky ve škole, kde prohlížíme fotky z exkurze a hodnotíme pracovní listy. V hodinách biologie také diskutujeme o vlivu člověka na utváření krajiny, a to jak ve smyslu pozitivním, tak také negativním.

I díky krásnému počasí se exkurze vydařila a jistě přispěla k prohloubení vědomostí nejen z oblasti botaniky a zoologie, ale i z oblasti ochrany přírody a komplexní péče o krajinu.

Mgr. Šťávová Martina

Naposledy změněno: čtvrtek, 17. květen 2018, 14.08