Ples SPMP

Ples SPMP

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením pořádala dne 21. 4. 2018 reprezentační ples v budově fórum Třebíč. Letošní téma plesu bylo: „Starci na chmelu".

Ples SPMP 2018     Ples SPMP 2018

Již několik klubů SPMP před plesem bylo ve znamení příprav plesu, především výzdoby. Jako každý rok se žáci naší školy podíleli pod vedením Mgr. L. Slámové a Mgr. P. Krškové na organizaci plesu. Pomohli s výzdobou sálu, prodejem a výdejem tomboly, výdejem večeří a s dalšími činnostmi. Pobavili se a zatančili si s kamarády z třebíčských stacionářů. Poděkování patří vybraným žákům 1.C, 1.D, 2.C, 3.C a 4.C.

Ples SPMP 2018     Ples SPMP 2018

Ples SPMP 2018

Mgr. Petra Kršková
Mgr. Lubomíra Slámová

Naposledy změněno: pondělí, 14. květen 2018, 11.50