Třetí nejlepší zemědělec v České republice studuje v Třebíči

Třetí nejlepší zemědělec v České republice studuje v Třebíči

Dne 19. - 20. 4. 2018, se na Vyšší odborné škole a Střední škole zemědělské uskutečnil již 20. ročník každoroční celostátní soutěže v teoretických vědomostech a praktických dovednostech žáků čtvrtých ročníků zemědělských škol studijního oboru agropodnikání. Soutěž se koná z pověření výkonné rady Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru a na základě dohody z posledního ročníku této soutěže konané v Klatovech. Tato akce zároveň proběhla pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka. Pětadvacet soutěžících z celé republiky se utkalo v teoretických a praktických znalostech týkajících se živočišné a rostlinné výroby, mechanizace a ekonomiky. Každý soutěžící musel nejprve v teoretické části zdolat z každé dané oblasti 40 náročných testových otázek. Součástí praktické části soutěže v oblasti rostlinné výroby bylo například poznávání rostlin, semen, škůdců a nemocí rostlin.

Soutěž agro 2018     Soutěž agro 2018

V oblasti živočišné výroby pak soutěžící určovali plemena hospodářských zvířat, krmiva, odhadovali hmotnost zvířete (králíka) nebo měli předvést ruční dojení. Nechyběly ani praktické zootechnické a ekonomické výpočty. Žáci museli prokázat dovednosti v práci se zvířaty a dokázat vypočítat např. odpisy, odměny, úroky. Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou v Třebíči reprezentoval žák 4. ročníku oboru agropodnikání, Vít Špaček v doprovodu vedoucího zemědělských oborů Ing. Ladislava Křivánka. V silné konkurenci, po loňském druhém místě žáka naší školy Karla Niederhafnera, obsadil i letos skvělé třetí místo. Součástí této akce byl i doprovodný program ,v rámci kterého soutěžící navštívili například zámek Konopiště nebo absolvovali turnaj v bowlingu.

Soutěž agro 2018                              Soutěž agro 2018

Žáci ze všech 25 zúčastněných škol z celé ČR, kromě vědomostního a dovednostního zápolení, navázali taktéž nová přátelství a získali zajímavé poznatky ze studia oboru agroponikání na jiných školách. Zároveň prokázali svoji připravenost nejen k maturitní zkoušce, ale i do praktického života.

Naposledy změněno: pondělí, 14. květen 2018, 11.12