„Peříčkový týden"

Zpráva o veřejné sbírce ve prospěch Nadace rozvoje občanské společnosti

Peříčkový den 2018               Peříčkový den 2018

Dne 4. dubna 2018 proběhla i v našem městě tato sbírka. Organizaci sbírky v Třebíči zajišťovali žáci naší školy v tento vybraný den. Bylo prodáno více 158 symbolů sbírky – peříčkových broží. Minimální příspěvek za jednu brož byl 50,- Kč. Další drobné předměty se prodávaly za libovolný příspěvek.

Peříčkový den 2018     Peříčkový den 2018

Účelem sbírky je získání finančních prostředků, které umožní přímou a účinou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Je kladen důraz zejména na zvyšování kvality života dětí, vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace a podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.

Děkujeme všem, kteří si zakoupili peříčkovou brož (a drobné předměty) a vyjádřili tak podporu tohoto programu.

Velký dík také patří těmto žákům – dobrovolníkům naší školy, kteří prodej předmětů zajišťovali v ulicích našeho města:

1. D Zuzana Chmelíčková, Barbora Holasová

1. C Eliška Komendová, Veronika Pokorná

2. C Mirjana Pejičová, Tereza Kousalíková, Veronika Judová, Kateřina Hlavsová,
       Kristýna Gallová, Nikol Dufková

3. C Natálie Pevná, Veronika Oborná

Mgr. Lenka Pevná

Naposledy změněno: středa, 18. duben 2018, 14.04