Řešení mimořádných událostí na ZZS Jihlava

Řešení mimořádných událostí na ZZS Jihlava

Dne 27. 3. 2018 se studentky 1.V, které se připravují na mezinárodní soutěž v PP (Natálie Bendová a Kristýna Zadražilová) spolu se třemi odbornými učitelkami zúčastnily odborné exkurze na Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina v Jihlavě. Byly seznámeny s klasifikací mimořádných událostí se zaměřením na jejich správné řešení. Důležitým bodem v přednášce bylo tříděním raněných. Studentkám byla vysvětlena metoda "START" (,,Snadná Terapie A Rychlé Třídění"), která se použije v případě většího počtu obětí v případě, že je nedostatek zdravotnického personálu vzhledem k počtu obětí) a postup ,,METHANE". Vše si mohly na závěr prakticky procvičit pomocí počítačové simulace.

Řešení mimořádných událostí na ZZS Jihlava     Řešení mimořádných událostí na ZZS Jihlava

Záchranářům patří velké díky za velmi praktické a zajímavé informace a praktický nácvik na PC trenažéru třídění raněných.


Řešení mimořádných událostí na ZZS Jihlava     Řešení mimořádných událostí na ZZS Jihlava

Mgr. Iva Olivová

Naposledy změněno: středa, 28. březen 2018, 14.14