Exkurze v K - centrum Noe Třebíč a v Nízkoprahovém klubu „Barák"

Exkurze v K - centrum Noe Třebíč a v Nízkoprahovém klubu „Barák"

Dne 15. 3. 2018 se žáci 4.C zúčastnili exkurzí v rámci předmětu Ošetřování nemocných. První exkurze proběhla v K centrum Noe, které je určeno pro mládež ohroženou drogami, experimentátory, uživatele drog, kteří se ocitli v těžké životní situaci a potřebují pomoc jak v oblasti základních biologických potřeb, tak pomoc při obstarávání osobních záležitostí (sociálních, zdravotních, právních apod.). Sociální služba je určena nejen lidem užívající drogy, ale také jejich rodinným příslušníkům ve formě poskytování poradentských služeb.

Exkurze v K-centrum Noe 2018     Exkurze v K-centrum Noe 2018

Druhá stejně zajímavá byla návštěva Nízkprahového klubu „Barák", který podporuje děti a mladé lidi ve věku 12 - 26 let, kteří si neví rady s řešením své obtížné situace.
Žáci měli možnost seznámit se s touto problematikou a získat informace, které obohatili jejich vědomosti.

Exkurze v K-centrum Noe 2018     Exkurze v K-centrum Noe 2018

Mgr. Lenka Pevná
Mgr. Jitka Sýkorová

Naposledy změněno: čtvrtek, 22. březen 2018, 14.07