Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Dne 7. března 2018 se konalo na naší škole školní kolo 40. ročníku Středoškolské odborné činnosti. V oboru Zdravotnictví prezentovala svoji práci s tématem „Onkologické onemocnění kůže" Irena Turoňová. V oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času své práce prezentovaly žákyně Tereza Přívětivá s tématem „Neslyšící a znakový jazyk" dále Sabina Šmídová s tématem „Lucidní snění" a Kristýna Pejchalová s tématem „Šikana".

SOČ 2018     SOČ 2018

V oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství předvedli své práce Vojtěch Krejčí s tématem „Stavba domácího traktoru", Michal Oborný s tématem "Odchov a výcvik dravců". Natálie Tylčová prezentovala práci s tématem „Keratom" a Pavlína Parkanová s tématem „Schopnost učení zvířat". V oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie vystoupila Karolína Rohovská, která se věnovala tématu „Preparační metody".
Všichni prezentující žáci prokázali svoje odborné vědomosti a potvrdili důkladné prostudování problematiky k daným tématům.

 SOČ 2018

Mgr. Jana Kostelecká

Naposledy změněno: středa, 21. březen 2018, 11.13