Návštěva žáků čtvrtých ročníků na Úřadu práce v Třebíči

Návštěva žáků čtvrtých ročníků na Úřadu práce v Třebíči

V průběhu měsíce února a března navštívili žáci čtvrtých ročníků naší školy Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Třebíči, kde pod vedením paní ing. Ilony Vybíralové proběhl informační program.
Cílem těchto besed bylo seznámit žáky s problematikou nezaměstnanosti, se situací na trhu práce, se stávajícími a novými právními předpisy a s nabídkou dalšího studia atd. Návštěva Úřadu práce byla pro žáky 4. ročníků velmi přínosná, ukázala jim, že jejich budoucí život a nástup do zaměstnání souvisí také s určitými povinnostmi a zodpovědností.
Na základě těchto získaných zkušeností a doporučení se žáci mohli zamyslet nad svými plány do budoucna. Zda se jim to podaří, rozhodují jenom oni sami.

     Úřad práce     Úřad práce

Mgr. Ladislava Neterdová

Naposledy změněno: pátek, 16. březen 2018, 11.36