Spolupráce s francouzskou školou v Rive de Gier

Spolupráce s francouzskou školou v Rive de Gier

V listopadu loňského roku zavítala na naši školu delegace z Francie. Dorazilo několik zástupců vybraných organizací z města Rive de Gier s cílem setkat se se školami, které se v obou městech zabývají stejnými činnostmi, získat v tomto směru nové kontakty a otevřít možnosti další spolupráce. Naše škola vzápětí využila naskytnuté příležitosti a od 8. ledna do 9. února 2018 umožnila, v rámci vzdělávacího projektu EU Erasmus+, odbornou praxi třem francouzským žákyním z Lyceé René Cassi, obor pečovatel. Po celou dobu stáže byly žákyně ubytovány na domově mládeže naší školy, zapojily se zde do volnočasových aktivit a navázaly přátelské vztahy s ubytovanými žáky nejen zdravotnického oboru.

     Spolupráce s francouzskou školou v Rive de Gier 2018     Spolupráce s francouzskou školou v Rive de Gier 2018

Samotnou praxi vykonávaly v třebíčských domovech pro seniory, Domov pro seniory Koutkova – Kubešova Třebíč a Domov pro seniory Manželů Curiových Třebíč, pod vedením žáků čtvrtého ročníku oboru zdravotnický asistent naší školy a pracovníků domovů. Komunikace probíhala v anglickém jazyce. Během měsíčního pobytu v Třebíči se francouzské žákyně seznamovaly s naší kulturou, prohlédly si památky města Třebíče a v rámci odborného vzdělávání navštívily např. Nemocnici Třebíč, Stacionář Úsměv, Denní stacionář Domovinka, Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené, Speciální mateřskou školu či stanici hasičského záchranného sboru. Stáž byla ukončena zkouškou před komisí ve složení: dva francouzští pedagogové, vrchní sestra domova pro seniory a vedoucí zdravotnického oboru naší školy. Francouzské žákyně cíl zahraniční praxe splnily a získaly Europass.
Stáž byla ovšem velmi přínosná také pro ostatní zúčastněné. Naši žáci získali nové přátele a v praxi si ověřili a rozšířili své komunikativní dovednosti v anglickém jazyce. Navíc z odborného hlediska získali informace o poskytování zdravotní a sociální péče ve Francii. A rovněž obyvatelé domovů pro seniory uvítali vedle stálé přítomnosti našich žáků také přítomnost těch zahraničních. Jazyková bariéra nebyla při předání úsměvů, pohlazení, ba ani životních zkušeností překážkou.

Spolupráce s francouzskou školou v Rive de Gier 2018

Francouzská delegace tak splnila své cíle. Z její návštěvy vzešla úspěšná a obohacující spolupráce. Věříme, že bude prostřednictvím dalších projektů pokračovat i nadále.

Mgr. Alena Francová

Naposledy změněno: pátek, 23. únor 2018, 22.06