Odborná exkurze na kardiologii FNUSA Brno

Odborná exkurze na kardiologii FNUSA Brno

Dne 11. ledna 2018 se třída 3. C zúčastnila odborné exkurze ve fakultní nemocnici u sv. Anny Brno. Navštívili jsme I. interní kardioangiologickou kliniku. Její součástí jsou např. různé specializované ambulance, katetrizační sálek, sál pro elektrofyziologické vyšetření, sál pro implantaci kardiostimulátorů a defibrilátorů, a dále také angiosál, kde byli studenti seznámeni s náplní práce a specifickými postupy. Byl nám podán odborný výklad o činnosti pracoviště a jeho úspěších.

     FNUSA Brno 2018     FNUSA Brno 2018

Studenti pochopili problematiku a důležitost tohoto oboru. Viděli jsme i jak probíhá příprava pacienta na angioplastiku koronárních tepen (PTCA) a následně celý výkon, při kterém byl implantován stent. Celý výkon byl komentován sloužícím lékařem, který nám vše vysvětlil. Pokračováním exkurze byla prohlídka oddělení, kde nás seznámili s vybavením jednotky a specifiky ošetřovatelské péče. Toto moderní pracoviště je vybaveno špičkovou zdravotnickou technikou. Exkurze byla velmi zajímavá a přinesla studentům nové poznatky a rozvoj odborných znalostí.

     FNUSA Brno 2018     FNUSA Brno 2018

Mgr. Iva Olivová

Naposledy změněno: pátek, 9. únor 2018, 13.26