Spolupráce s partnery školy v odborné praxi oboru Agropodnikání

Spolupráce s partnery školy v odborné praxi oboru Agropodnikání

Naše škola má spolupráci mimo mnohými jinými partnery i s firmou Agrozet České Budějovice a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně. V rámci této spolupráce se uskutečnily i odborné praxe 3. ročníku oboru Agropodnikání, při které si mohli studenti školy vyzkoušet ovládání nejmodernější techniky při orbě pozemku a seznámit se s činností a systémem zakládání polních pokusů a seznámit se se speciálními mechanizačními prostředky využívaními v pokusnictví na zkušební stanici ÚKZÚZ v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Přinášíme několik fotografií z těchto odborných praxí.

     UKZUZ 2017     UKZUZ 2017

     UKZUZ 2017     UKZUZ 2017

     UKZUZ 2017     UKZUZ 2017

Ing. Karel Samuel

Naposledy změněno: pátek, 19. leden 2018, 12.33