Beseda o studiu na VZŠ Třebíč

Beseda o studiu na VZŠ Třebíč

Dne 18. 12. 2017 proběhla Beseda o studiu na Vyšší zdravotnické škole v Třebíči. Přednášky se zúčastnili žáci čtvrtých ročníků oboru zdravotnický asistent. Informace o studiu žákům předaly studentky třetího ročníku oboru diplomovaná všeobecná sestra obě studující na naší škole Andrea Škarvadová a Eliška Fialová.
Beseda byla zaměřena na informace týkající se délky studia, organizace studia, přijímacího řízení a učebního plánu studia. Dále se žáci mohli dozvědět o probíhajících zahraničních stážích, odborných exkurzích, výměnných exkurzích i o bohaté mimoškolní činnosti. Zájem žáků byl také o kombinovanou formu studia, která se bude otevírat příští školní rok 2018/2019.

     Beseda o studiu na VZŠ Třevíč     Beseda o studiu na VZŠ Třebíč 2017

Beseda byla pro žáky čtvrtých ročníků zajímavá a žáci si odnesli spoustu informací, které využijí při rozhodování při další volbě studia po maturitě.

Ladislava Neterdová

Naposledy změněno: pondělí, 1. leden 2018, 18.47