Mikulášská besídka pro SPMP

Mikulášská besídka pro SPMP

Mikulášská besídka pro SPMP se již tradičně uskutečnila 2. 12. 2017 v kulturním domě na Hájku. Žáci a žákyně si pod vedením Mgr. Slámové a Mgr. Krškové pro klienty třebíčských stacionářů připravili bohatý program. 

     Mikulášská besídka pro SPMP 2017     Mikulášská besídka pro SPMP 2017

Vystoupili s mnoha vánočními koledami, připravili i soutěže o sladké odměny, proběhla hudební soutěž Superstar a taneční soutěž Stardance. Vyvrcholením programu byl příchod Mikuláše s anděly a čerty, kteří rozdali klientům balíčky. Žáci velmi pomohli i s organizační stránkou akce a zajistili výzdobu sálu. Dík patří žákům 1.C, D, 2.C, D, 3.C a 4.C.

     Mikulášská besídka pro SPMP 2017     Mikulášská besídka pro SPMP 2017

     Mikulášská besídka pro SPMP 2017     Mikulášská besídka pro SPMP 2017

     Mikulášská besídka pro SPMP 2017

Mgr. Petra Kršková

Naposledy změněno: čtvrtek, 21. prosinec 2017, 08.33