Třebíčští studenti na odborné stáži ve Slovinsku

Stáž Slovinsko 2017Stáž Slovinsko 2017

Třebíčští studenti na odborné stáži ve Slovinsku

Ve dnech 15. 10. – 28. 10. 2017 se žáci 4. ročníku oboru veterinářství a agropodnikání VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč zúčastnili v rámci programu Erasmus+ odborné stáže na partnerské škole Kmetijska Sola Grm Novo Město ve Slovinsku. Tato škola leží 60 km od hlavního města Ljubljana a vlastní až 200 ha pozemků sloužících pro živočišnou i rostlinnou výrobu. Část této plochy tvoří vinice, ovocné sady a pole pro pěstování zeleniny. Dále se v areálu školy nachází skleníky pro pěstování květin, bylin, zeleniny a sazenic. Další část pozemků zabírají stáje a pastviny pro hospodářská zvířata. Chová se zde zejména skot pro mléčnou produkci. Konečné produkty a výrobky škola prodává ve vlastních obchodech nejen ve škole, ale i v Novo mesto. Velká část produkce putuje do školní jídelny a do restaurací, které škola provozuje. Ke škole patří i parkur, jízdárna a stáj, kde jsou ustájeni školní koně a koně soukromých majitelů.

Odborná stáž začala v učebně mikrobiologie, kde si účastníci vyzkoušeli kultivaci bakteriálních kolonií z odebraných vzorků agamy. Další týden pozorovali nárůst těchto kolonií. Podařilo se jim izolovat některé běžné druhy a další blíže neurčené bakterie. Značnou část stáže trávili ve stáji. Pod vedením místního trenéra se někteří z žáků učili základům jízdy na koni. Pokročilejší měli možnost se zdokonalit ve skokových dovednostech, a získat tak nové zkušenosti v této disciplíně. Nezbytnou součástí byla i péče o koně a úklid stájí. Další činností v rámci této stáže byla práce ve školním masozávodě a mlékárně. Žáci se dozvěděli, jak nejlépe zpracovat a upravit maso. V mlékárně pomáhali s výrobou tradičního sýra Skuta, jogurtů a celé řady dalších produktů. Vyzkoušeli si základní postupy při výrobě a balení konečných výrobků. Velmi zajímavá byla i práce při úpravě a ošetření paznehtů dojného skotu. Zkušeností pro účastníky bylo zejména ošetřování paznehtů poškozených hnilobou. Dále měli možnost si vyzkoušet odrohování telat. Celý zákrok probíhal v celkové a lokální anestezii.

Stáž byla pro žáky velmi přínosná. Rozšířili si své odborné znalosti a praktické dovednosti, zlepšili si komunikaci v anglickém jazyce a naučili se několik frází ve slovinštině. Poznali mnoho zajímavých lidí a okouzlila je i místní kultura a krásná příroda.

     Stáž Slovinsko ZEM 2017     Stáž Slovinsko ZEM 2017

Žáci VOŠ a SŠVZZ Třebíč: Pavlína Parkanová, Lucie Šimánková, David Kratochvíl, Vojtěch Krejčí

Naposledy změněno: středa, 6. prosinec 2017, 14.33