Studentky Vyšší zdravotnické školy na stáži v Berlíně

Erasmus+Erasmus+

Studentky Vyšší zdravotnické školy na stáži v Berlíně

V termínu od 15. října 2017 do 11. listopadu 2017 proběhla odborná zahraniční stáž studentek 2. VZŠ oboru Diplomovaná všeobecná sestra v Evangelické nemocnici královny Alžběty Herzbergerové v Berlíně. Zúčastnily se jí studentky Kateřina Šrotová, Kateřina Čurdová a Jana Makešová.
Stáž probíhala od 6:00 do 14:30 hodin na chirurgických odděleních. Studentky se účastnily ranního předávání služby, pod vedením mentora plnily základní ošetřovatelskou péči - ranní hygienickou péči a oblékání, péči o výživu a vyprazdňování pacientů a zajištění pacientů při pohybu. Dále prováděly pod vedením mentora odborné ošetřovatelské výkony - sledování fyziologických funkcí, přípravu pacientů na vizitu a asistenci při vizitě, podílely se na plnění ordinací, přípravě a podávání léků, přípravě pacientů na vyšetření, na operaci, asistovaly při převazech operačních ran a vertikalizaci a rehabilitaci pacientů po operaci. Účastnice stáže byly seznámeny se systémem vedení ošetřovatelské dokumentace.
Studentky absolvovaly jednodenní praxi na operačním sále. Jeden den se zúčastnily výuky v tamní zdravotnické škole zřizované při nemocnici.
Účastnice během pobytu velmi výrazně zdokonalily svoji úroveň použití německého jazyka, jak v komunikaci s personálem, tak v komunikaci s pacienty. Viděly rozdíly mezi poskytovanou péčí o pacienty u nás a v nemocnici v Berlíně. Všímaly si rozdílů ve vybavení pracovišť pomůckami, rozdílů v ošetřovatelských postupech. Pochopily také rozdíly v systému vzdělávání zdravotníků v Německu a u nás.
Volný čas studentky trávily přípravou na odbornou praxi zejména v oblasti komunikace
v němčině. Počáteční jazykové nesnáze postupně ustoupily. Studentky také navštívily mnoho pamětihodností Berlína a některé kulturní akce. Ve velké oblibě pak byly gurmánské zážitky.
Pro všechny účastnice byla zahraniční stáž velice přínosná.

               Stáž Německo 2017          Stáž Německo 2017

Mgr. Marta Valentová

Naposledy změněno: středa, 6. prosinec 2017, 14.02