Zahraniční stáže

Zahraniční stáže

Žáci zdravotnických i zemědělských oborů se zúčastňují zahraničních stáží. Některé z nich jsou pravidelné a probíhají na již známých pracovištích s našimi stálými partnery, jiné probíhají na nových místech v rámci nově spuštěných projektů. 

Absolvování praxe v zahraničí umožňuje žákům poznat další města a jejich kulturu, seznámit se s novými lidmi, komunikovat v cizím jazyce a porovnat způsob práce a řešení problémů u nás a jinde.

Humenné

     Humenné 2018     Humenné 2018

Belgie

     Belgie praxe     Belgie praxe

Slovinsko

     Slovinsko praxe     Slovinsko praxe

Německo

            Německo praxe                     Německo praxe

Slovinsko - Novo Mesto

Slovensko - Humenné

     Humenné praxe     Humenné praxe

Francie

     Francie praxe      Francie praxe

Ing. Dana Pirochtová

Naposledy změněno: čtvrtek, 7. červen 2018, 13.35