Přijímací řízení pro střední školu

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ 2018-2019

Termín odevzdání přihlášky přihlášky 26.6.2018 pro další kolo.

Počet volných míst

Veterinářství

43-41-M/01

10

Zdravotnický asistent

53-41-M/01

8

Agropodnikání

41-41-M/01

17

Vyhlášení přijímacího řízení

Postup při přijímacím řízení je stanoven školským zákonem č. 561/2004 Sb. a novelou prováděcí vyhlášky (č. 353/2016 Sb.).

Bližší informace o možnostech studia mohou zájemci získat na dnech otevřených dveří (dle domluvy) nebo na telefonu 568 610 101/150/.

Přihlášky s lékařským vyjádření o zdravotní způsobilosti ke vzdělání (Agropodnikání), (Veterinářství), (Zdravotnický asistent) se přijímají do 1. 3. 2018.

Přihlášky ke studiu lze stáhnout ze stránek MŠMT zde.

Přihlášky ke studiu je možné odevzdat osobně na sekretariátu ředitele školy na ulici Žižkova 505 v pracovní dny v době od 7.00–14.30 hodin nebo zaslat (doporučeně)poštou.

Kritéria pro přijímací řízení 2018 

Informace MŠMT pro zákonné zástupce/žáky

Potvrzení zájmu o studium – zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek.

Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole nejpozději do 15. března 2018. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.
Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina.

Vyhláška 353 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Školský zákon č. 561/2004 Sb.s účinností od 1.9.2017

Info pro ZŠ

Didaktický test CJL - vzor
Soubor typových úloh z CJL
Didaktický test MAT - vzor
Soubor typových úloh z MAT
Cermat


Přihláška na střední školu

Přihláška na střední školu - kopie

Přihláška na střední školu - Vysvětlivky

 Den otevřených dveří: Dle dohody

Obor Zdravotnický asistent - denní studium

Lékařské vyjádření

Obor Veterinářství - denní studium

Lékařské vyjádření

Obor Agropodnikání - denní studium

Lékařské vyjádření

Obor Podnikání - dálkové studium

Obor Diplomovaná všeobecná sestra - denní a kombinovaná forma

Bez přijímací zkoušky
Více informací

Účetnictví a finanční hospodaření

Bez přijímací zkoušky
Více informací

Naposledy změněno: čtvrtek, 14. červen 2018, 09.25