DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA (kód: 53-41-N/1.)

Aktuálně:

Naši školu můžete navštívit kdykoli individuálně - stačí domluvit termín návštěvy na čísle 568 610 156 (Mgr. Brabcová Milada)

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019:

Vyhlášení přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení denní forma, 1. kolo

Kritéria přijímacího řízení kombinovaná forma, 1. kolo

Kritéria přijímacího řízení k přijetí do vyššího ročníku

 • V rámci přijímacího řízení se nebudou konat přijímací zkoušky.
 • Přihlášky ke studiu denní formy studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra přijímáme průběžně.
 • Denní forma, 2. kolo: 20. srpna 2018 (podání přihlášek: do 17. srpna 2018)
 • Termíny dalších kol přijímacího řízení pro denní formu studia budou zveřejněny na webových stránkách školy – studenty denní formy budeme přijímat až do konce října 2018 

K přijímacímu řízení nutno doložit:

 • přihlášku ke studiu na tiskopisu Přihláška ke studiu VOŠ (SEVT 491521) - ke stažení níže
 • tiskopis Lékařské vyjádření o zdravotním stavu uchazeče - ke stažení níže
 • kopii maturitního vysvědčení a vysvědčení ze 4. ročníku SŠ (ověřenou, příp. přinést originál a my si kopii vytvoříme)
 • poštou nebo osobně v kanceláři školy

Podání přihlášek i přijímací řízení je bezplatné. Do 7 dnů od konání přijímacího řízení budou uchazeči písemně informováni o výsledku řízení.

Informace k ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně.

 

Informace k přijímacímu řízení do vyššího ročníku

vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

v denní formě

Aktuálně:

Výsledky 1. části písemných rozdílových zkoušek

Výsledky náhradního termínu 1. části písemných rozdílových zkoušek

Přijímání do vyššího ročníku než prvního ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra a další organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole se řídí pravidly pokusného ověřování vyhlášeného MŠMT v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Absolventy oboru vzdělávání Zdravotnický asistent přijímáme na základě úspěšného vykonání rozdílových zkoušek.

 • Kritéria přijetí, termíny a podmínky konání rozdílových zkoušek najdete ZDE.
 • Obsah prověřovaného učiva a doporučenou studijní literaturu k rozdílovým zkouškám najdete ZDE.
 • Formulář "Žádost o přijetí do vyššího ročníku" najdete ZDE.

Přijetí absolventů oborů Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka nebo Dětská sestra bude posuzováno individuálně na základě předložení dokumentů.

Bližší informace podá Mgr. Milada Brabcová, vedoucí VOŠ zdravotnického oboru (e-mail: zastupceVZS@szstrebic.cz)

Denní forma

Kombinovaná forma

Pro uchazeče

Pro studující

Pro uchazeče

Pro studující

 

 

 

 

Absolutorium


 


 

 

 

 

 

Naposledy změněno: úterý, 3. červenec 2018, 14.58