PODNIKÁNÍ (64 – 41 – L/51)

 PODNIKÁNÍ (64 – 41 – L/51)

Dny otevřených dveří
dle telefonické dohody

Přijímací řízení

Charakteristika studia

Studium je určeno pro absolventy SOU a OU s výučním listem a je školou organizováno jako studium při zaměstnání. Délka studia jsou 3 roky a studium je bezplatné.

Organizace studia

Výuka je zajišťována prostřednictvím jednodenních konzultací v každém týdnu školního roku. Vyučuje se v odpoledních hodinách, zpravidla v úterý. Zkoušky z jednotlivých předmětů podle učebního plánu se konají za celé klasifikační období, tj. v lednu a červnu podle pololetí.
Úspěšné studium je zakončeno maturitní zkouškou podle platné vyhlášky MŠMT. Absolventi tak získají úplné střední vzdělání. Po ukončení studia mohou vykonávat např. ekonomické, obchodní, administrativní a řídící činnosti v podniku nebo mohou samostatně podnikat.

Přihlášky a přijímací řízení

K vyplnění přihlášky lze použít formulář zveřejněný na webové stránce MŠMT. Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou. Přihlášky lze zaslat na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy.

Uchazeči budou přijati ke studiu na základě výučního listu a datumu doručení přihlášky a to do naplnění kapacity 1. ročníku daného oboru.

Naposledy změněno: pondělí, 26. leden 2015, 08.21