Zdravotnický asistent 53-41-M/01

Zdravotnický asistent 53-41-M/01

Výsledky přijímacího řízení

Studium bude probíhat v nově připravovaném oboru - Praktická sestra.
Studium je čtyřleté, zakončené státní maturitní zkouškou (nebude povinná maturita z matematiky).

Dny otevřených dveří
19. 10. 2017 9:00 - 17:00 je možné parkovat před školou
17. 1. 2017 14:00 - 17:00

dle telefonické dohody

Přijímací řízení

Stručná charakteristika oboru

Studijní obor zdravotnický asistent připravuje žáky k výkonu povolání středního zdravotnického pracovníka, který poskytuje péči dospělým a dětem. Pracuje samostatně v rozsahu kompetencí stanovených zákonem.

Žáci získávají znalosti a dovednosti nejen v oblasti odborného, ale i v oblastech všeobecného vzdělání. Součástí výuky je též odborná praxe realizovaná od 3. ročníku na školních odděleních nemocnice v Třebíči a v dalších zařízeních ambulantní a ústavní péče.

Žákům se v průběhu studia nabízí možnost stáže v zahraničí, zapojení do několika projektů školy, absolvování kurzu znakové řeči, mohou si vybrat akce z další bohaté mimoškolní činnosti.

Uplatnění absolventa

  • ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu
  • v domácí ošetřovatelské péči
  • v zařízeních sociální péče

Možnost dalšího vzdělávání

  • vyšší školy zdravotnického a sociálního směru
  • vysoké školy zdravotnického a sociálního směru - bakalářské a magisterské studijní programy na lékařských a zdravotně-sociálních fakultách
  • jiné vysoké školy

K vyplnění přihlášky lze použít formulář zveřejněný na webové stránce MŠMT. Na přihlášce musí být lékařem vyplněná část "Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání". Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.

Důležité upozornění:

K přijetí ke studiu je nutno odevzdat rovněž LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ.

Ubytování a stravování zajišťujeme ve vlastních zařízeních přímo v budově školy.

Naposledy změněno: pátek, 27. duben 2018, 13.07