AGROPODNIKÁNÍ 41-41-M/01

AGROPODNIKÁNÍ 41-41-M/01

Výsledky přijímacího řízení

Studium je čtyřleté, dle zaměření buď na zemědělský provoz a služby nebo na ekonomiku podniku a je zakončeno státní maturitní zkouškou.

Dny otevřených dveří
19. 10. 2017 9:00 - 17:00 - je možné parkovat před školou
17. 1. 2017 14:00 - 17:00

dle telefonické dohody

Přijímací řízení

Stručná charakteristika oboru

Studenti získají pro své budoucí povolání potřebné poznatky mimo všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk, cizí jazyk, dějepis, zeměpis, občanská nauka, fyzika, matematika, tělesná výchova) z odborných předmětů (biologie a ekologie, chemie, výpočetní technika, pěstování rostlin, chov hospodářských zvířat, ekonomika, mechanizace, motorová vozidla, právo, zpracování zemědělských výrobků) a volitelných předmětů.

  • studenti se učí cizím jazykům podle vlastní volby, buď německému nebo anglickému
  • studenti získají oprávnění k řízení motorových vozidel skup. B, T, v rámci učebních osnov zdarma a řidičskou skupinu A, C za zvýhodněnou cenu
  • studenti získají oprávnění k řízení speciálních zemědělských strojů
  • mají možnost získat zbrojní průkaz a složit zkoušku z myslivosti opravňující vykonávání práva myslivosti v mysliveckých sdruženích

Studijní zaměření a uplatnění absolventů

Studijní obor AGROPODNIKÁNÍ je rozdělen podle zaměření na 2 skupiny. Tato zaměření se od sebe liší v některých odborných a výběrových předmětech ve vyšších ročnících studia a ve výuce odborné praxe.

  1. Provoz a služby - žáci v tomto studijním zaměření budou specializováni na činnosti provozního charakteru zemědělské prvovýroby a služeb pro zemědělství. Absolventi se mohou mimo jiné uplatnit jako technik ve výrobních provozech prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, v organizacích provádějících služby pro zemědělství a potravinářský průmysl, zpracovatelských a obchodních organizacích a mnoha dalších činnostech. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na kterékoliv vysoké škole, především zemědělské nebo na vyšší odborné škole.
  2. Ekonomika podniku - žáci v tomto studijním zaměření budou ovládat zemědělskou problematiku a budou mít znalosti a dovednosti v ekonomických činnostech. Absolventi se mohou mimo jiné uplatnit v ekonomických útvarech organizací, v pojišťovnictví, v útvarech státní správy, v samostatné podnikatelské činnosti, ve výrobních procesech prvovýroby, ve zpracovatelských, nákupních, obchodních a mnoha dalších činnostech. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na kterékoliv vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.

Nedílnou součástí studijního oboru je vedle teoretické výuky i výuka odborné praxe. Ta se vykonává v převážné míře v provozních podmínkách smluvně zajištěných zemědělských i  nezemědělských podniků. Individuální praxe žáků se realizuje také v jiných vhodných partnerských podnicích.

K vyplnění přihlášky lze použít formulář zveřejněný na webové stránce MŠMT. Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.

Ubytování a stravování je zajištěno ve vlastních zařízeních přímo v budově školy.

Naposledy změněno: pátek, 27. duben 2018, 13.06