VETERINÁŘSTVÍ 43-41-M/01

VETERINÁŘSTVÍ 43-41-M/01

Výsledky přijímacího řízení

Máš zájem o přírodu a zvířata? Chceš se věnovat těmto zájmům ve svém povolání?
Ano? V tom případě je tento obor přesně pro tebe!

Dny otevřených dveří
19. 10. 2017 9:00 - 17:00 - je možné parkovat před školou
17. 1. 2017 14:00 - 17:00
dle telefonické dohody

Přijímací řízení

Stručná charakteristika absolventa

Cílem vzdělání oboru VETERINÁRNÍ PREVENCE je příprava žáků na činnost středních technicko-hospodářských pracovníků v oblasti veterinární péče. Žáci získávají znalosti a dovednosti nejen v oblasti odborného, ale i v oblastech všeobecného vzdělání. Součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny B (zdarma). Všeobecná část studijního programu je zaměřena zejména na vzdělání jazykovědné, společenskovědní a přírodovědné. Odborné učivo zpřístupňuje poznání principů a vztahů fyzikálních, chemických a biologických. Odborná a učební praxe má nezastupitelnou úlohu. Žáci absolvují odbornou a učební praxi ve školním areálu, na bývalém školním statku a ve vybraných pracovištích zabývajících se veterinární péčí.
Absolventi získávají složením maturitní zkoušky úplné střední vzdělání. Mohou nastoupit do praxe, samostatně podnikat, případně se ucházet o studium ve vyšších odborných školách a vysokých školách.

Všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk a literatura, Anglický jazyk/Německý jazyk, Dějepis, Občanská nauka, Matematika, Fyzika, Tělesná výchova.

Odborné předměty

Chemie, Biologie, Anatomie a fyziologie zvířat, Práce s počítačem, Chov zvířat, Výživa a dietetika zvířat, Mikrobiologie a parazitologie, Reprodukce zvířat, Nemoci zvířat, Hygiena a technologie potravin, Ekonomika, Laboratorní technika, Právo, Praxe, Farmakologie, Chirurgie a ortopedie, Patologie, Myslivost, Motorová vozidla, Latina, Pěstování rostlin, Úvod do hiporehabilitace, Ekologie, Chemický a biologický seminář, Technika administrativy, Mechanizace zemědělství, Kosmetika zvířat.

Výuka bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu platného od 1. září 2009.

Uplatnění absolventů

 • Ve státní veterinární správě jako:
  laborant, biotechnik, technolog-dezinfektor, asanační technik ve veterinárních asanačních ústavech, vedoucí laboratoře, technický kontrolor výroby veterinárních, biologických a farmaceutických přípravků, odborný pracovník v ZOO, stanicích pro ochranu zvířat, klasifikátor jatečných zvířat, odborník hygieny potravin
 • V zemědělských, výrobních, plemenářských, nákupních a zpracovatelských organizacích jako:
  veterinární technik ve veterinární hygienické službě, veterinární technik-porodník ve velkochovech hospodářských zvířat, plemenářský, insemenační a reprodukční technik, technik zoohygieny, kontrolní technik a laborant, chovatel zvířat, asistent veterinárního lékaře, technik v krmivářském a potravinářském průmyslu, technik kosmetiky zvířat
 • V dalších oblastech jako:
  podnikatel ve zpracování živočišných produktů, pojišťovací referent (referent pojišťovny pro likvidaci škod v živočišné výrobě), asistent ve výzkumu, odborný pracovník společenských chovatelských organizací, ekologický pracovník, podnikatel (např.: zverimexy, úpravny zvířat apod.), asistent, případně instruktor výchovně vzdělávacích zařízení a referent útvaru obrany
 • Možnost dalšího vzdělávání
  Absolventi mohou pokračovat ve studiu a ucházet se o přijetí na vyšší odborné nebo vysoké škole za stejných podmínek jako absolventi ostatních škol poskytujících úplné střední vzdělání s maturitou.

Ubytování a stravování

zajištěno ve vlastních zařízeních přímo v budově školy.

ilustrativní, pasoucí se koně

 

 

Naposledy změněno: pátek, 27. duben 2018, 13.05