Dotazník DM Náhled

Vážení rodiče,
účelem tohoto dotazníku je v bloku A získat od Vás zpětnou vazbu, názor na míru spokojenosti s našimi službami, které poskytujeme Vašemu dítěti i Vám v průběhu jeho pobytu v našem domově mládeže (dále též DM). V jednotlivých blocích výroků pod písmenem B pak najdete popis funkcí, úkolů a předpokladů v činnosti domova mládeže a zde nás zajímá, jaká očekávání máte vůči DM, co považujete za důležité z pohledu svého i potřeb Vašeho dítěte. Výsledky dotazování v bloku A by nám měly umožnit vymezit oblasti, na něž bychom měli zaměřit své úsilí při zkvalitňování našich služeb a podmínek k ubytování i výchově. Vaše vyjádření k výrokům obsaženým v bloku B nám bezpochyby pomohou při formulování našich priorit a cílů v oblasti řízení a organizace práce i pro stanovení cílů a obsahu plánů rozvoje a vzdělávacího programu našeho DM.
Děkujeme Vám za vstřícný a odpovědný přístup k vyplnění dotazníku. Prosíme Vás, abyste vyplnil/a dotazník samostatně, bez pomoci Vašeho dítěte. Jeho názory známe. Současně Vás chceme ujistit, že bude zajištěna anonymita všech dotazníků.